Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

          Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 đã được Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt. Sáng ngày 16 tháng 7 năm 2019, tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

          Tham dự buổi lễ có TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng; ThS. Phan Xuân Quý – Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên  và toàn thể các học viên tham gia khóa học.

          Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Văn Từ nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng có vai trò rất quan trọng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức. Khóa bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên cao cấp sẽ giúp các học viên cập nhật thêm những kiến thức, kỹ năng, phương pháp quản lý nhà nước mới, phù hợp với sự phát triển của xã hội, hệ thống các chuyên đề cũng sẽ giúp các học viên tiếp cận, nâng cao và phát triển tư duy chiến lược, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, góp phần cải tiến, đổi mới nâng cao chất lượng công việc của mình tại đơn vị công tác. Đồng chí bày tỏ mong muốn thông qua khóa học này các học viên sẽ được cập nhật một cách tốt nhất những kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước, đồng thời đề nghị các học viên sắp xếp thời gian, công việc một cách hợp lý để tham gia khóa học một cách đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả.

          Một số hình ảnh:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

ThS. Lê Kim Loan - Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thông qua các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Lê Kim Loan – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thông qua các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Comments are closed.