Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk năm 2024, chiều ngày 15/4/2024, Phân hiệu đã trang trọng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 2/2024 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk, Lãnh đạo các phòng, khoa thuộc Phân hiệu và 99 học viên tham gia khóa học.

TS. Thiều Huy Thuật - Quyền Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai giảng lớp học

TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu khai giảng lớp học

Tại buổi Lễ, TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đã công bố Quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng. Theo chương trình bồi dưỡng cụ thể, học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo kết hợp với đi nghiên cứu thực tế và làm bài kiểm tra kết thúc khoá học.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật chào mừng tất cả các học viên đã tham gia khóa học, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chương trình bồi dưỡng đối với mục tiêu nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Khóa bồi dưỡng sẽ cung cấp, cập nhật thêm kiến thức về quản lý nhà nước, cải cách hành chính nhà nước, kiến thức về hội nhập và các kỹ năng thực thi công vụ, từ đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Để đảm bảo chất lượng khoá bồi dưỡng, đồng chí Quyền Giám đốc đề nghị các học viên có thái độ nghiêm túc, có tinh thần kỷ luật trong quá trình học tập, nghiên cứu; đề nghị giảng viên, các đơn vị quản lý, phục vụ thuộc Phân hiệu bám sát tình hình học tập của học viên, giảng dạy theo kế hoạch, hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho học viên, tạo môi trường học tập nghiêm túc, chuyên nghiệp để việc giảng dạy và học tập đạt kết quả tốt nhất.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố Quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố Quyết định tổ chức lớp bồi dưỡng

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.