Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa I/2019 tổ chức tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

          Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 06/01/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 1/2019 mở tại phân viện.

          Tham dự Lễ khai giảng có TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; lãnh đạo các Phòng, Khoa cùng 50 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

          Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Lê Văn Từ nêu rõ mục đích ý nghĩa và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chất lượng cho cán bộ công chức, viên chức hiện nay đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước; Đồng thời yêu cầu các học viên tham gia khóa bồi dưỡng xác định rõ mục đích của khóa học đối với công tác chuyên môn của bản thân để sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, tham gia học tập một cách nghiêm túc và hiệu quả;

          Đại diện học viên tham gia phát biểu, ông Đặng Văn Vinh – Ban dân vận huyện Buôn Đôn gửi lời chúc sức khỏe và cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã quan tâm mở lớp nhằm tạo điều kiện cho các công chức, viên chức, người lao động của tỉnh vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa có cơ hội tham gia khoá học nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ cho quá trình công tác và cam kết về tinh thần, ý thức, trách nhiệm cao trong khoá học./.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

ThS Tạ Thị Thu Trang - Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thông qua các quyết định liên quan đến lớp học

ThS Tạ Thị Thu Trang – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thông qua các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Ông Đặng Văn Vinh - Đại diện cho học viên của lớp phát biểu tại buổi lễ

Ông Đặng Văn Vinh – Đại diện cho học viên của lớp phát biểu tại buổi lễ

Comments are closed.