Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2019 tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

          Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Học viện Hành chính Quốc gia; được sự phê duyệt của Lãnh đạo Học viện, chiều ngày 08/7/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Đắk Song tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên năm 2019 tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện.

          Tham dự Lễ khai giảng, về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, có TS. Lê Văn Từ -Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng. Về phía Phòng Nội vụ huyện Đắk Song, có đồng chí Đinh Văn Đô – Trưởng phòng Nội vụ huyện; cùng hơn 30 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

          Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Lê Văn Từ cảm ơn và đánh giá cao sự hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi cho lớp học về cơ chế, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị của Phòng Nội vụ huyện Đắk Song. Đồng thời, khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước; nhấn mạnh mục tiêu của khóa học nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước từ đó nâng cao hiệu quả thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ rõ mục tiêu, đặt ra yêu cầu đối với lớp học, đặc biệt nhấn mạnh đến phương pháp và ý thức học tập của các học viên để có một khoá học thành công.

          Cũng tại buổi Lễ, đồng chí Đinh Văn Đô cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương; yêu cầu các học viên phát huy tinh thần trách nhiệm, đi tham gia lớp học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong học tập để khóa học đạt kết quả cao nhất.

          Khóa học được tổ chức cả trong và ngoài giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 08/7/2019 đến ngày 09/8/2019. Lớp học dự kiến bế giảng vào ngày 20/8/2019.

          Một số hình ảnh của buổi lễ:

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Ông Đinh Văn Đô - Trưởng phòng Nội vụ huyện Đắk Song phát biểu tại buổi lễ

Ông Đinh Văn Đô – Trưởng phòng Nội vụ huyện Đắk Song phát biểu tại buổi lễ

Phạm Thị Hằng

Comments are closed.