Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

          Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2020 được Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

          Tham dự Lễ khai giảng, về phía lãnh đạo địa phương có bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; ông Y Mơ Mlô – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk; về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và toàn thể viên tham gia khóa học.

          Thay mặt Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, ông Y Mơ Mlô gửi lời cảm ơn và mong muốn Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Phân viện sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, ban ngành của địa phương được học tập, nghiên cứu, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công việc trong giai đoạn hiện nay; đồng thời bày tỏ hi vọng thời gian tới sẽ tiếp tục được hợp tác với Học viện tổ chức các khóa bồi dưỡng thiết thực, bổ ích với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương.

          Phát biểu tại buổi Lễ, TS. Thiều Huy Thuật nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của hoạt động bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên nói riêng trong việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. TS. Thiều Huy Thuật cũng đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp công việc cơ quan, gia đình để tham gia đầy đủ khóa học, nghiêm túc chấp hành quy chế học tập của Học viện.

          Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ThS. Lê Kim Loan - Phó phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Lê Kim Loan – Phó phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Ông Y Mơ Mlô - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Ông Y Mơ Mlô – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi lễ

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.