Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông

          Ngày 12/10/2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên tại huyện Krông Nô tỉnh Đắk Nông.

          Tham dự Lễ khai giảng có TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; ông Trương Văn Tùng – Trưởng Phòng Nội Vụ huyện Krông Nô cùng 105 học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

           Phát biểu khai giảng khóa học, TS. Lê Văn Từ nêu rõ mục đích ý nghĩa và nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao chất lượng cho cán bộ công chức, viên chức hiện nay đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước; Đồng thời yêu cầu các học viên tham gia khóa bồi dưỡng xác định rõ mục đích của khóa học đối với công tác chuyên môn của bản thân để sắp xếp thời gian, công việc hợp lý, tham gia học tập một cách nghiêm túc và hiệu quả;

          Cũng tại buổi Lễ, ông Trương Văn Tùng thay mặt lãnh đạo huyện cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Huyện trong thời gian qua. Và đặt ra các yêu cầu về ý thức học tập của đội ngũ cán bộ, công chức được cử tham gia khóa bồi dưỡng.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu

ThS. Hồ Thị Huyền Trang- Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Hồ Thị Huyền Trang- Chuyên viên Phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ – Trưởng Phòng Quản lý đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Ông Trương Văn Tùng – Trưởng Phòng Nội Vụ huyện Krông Nô phát biểu tại buổi lễ

Ông Trương Văn Tùng – Trưởng Phòng Nội Vụ huyện Krông Nô phát biểu tại buổi lễ

Huỳnh Thị Thùy Trang

Comments are closed.