Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk

Chiều ngày 19/4/2023, tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã có buổi làm việc với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự buổi làm việc có TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk. Đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia có Lãnh đạo các Phòng, Khoa của đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện đề nghị Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Phân hiệu trong thời gian qua, đồng thời đề nghị viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu đóng góp ý kiến liên quan đến các lĩnh vực công tác của Phân hiệu.

Thay mặt cho toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu, ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, báo cáo những nét cơ bản về tổ chức và hoạt động của Phân hiệu trên tất cả các mặt công tác như đào tạo bồi dưỡng, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ nhân sự, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất. Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trên tất cả các mặt công tác của Phân hiệu, định hướng phát triển trong thời gian tới và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Ban Giám đốc Học viện để góp phần giúp Phân hiệu ngày càng phát triển hơn nữa.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Phân hiệu trong thời gian vừa qua cũng như ý kiến phát biểu của viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu, TS. Nguyễn Đăng Quế ghi nhận, chúc mừng những thành tựu mà Phân hiệu đã đạt được trong thời gian qua, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ cấp bách mà Phân hiệu cần chú trọng thực hiện để chuẩn bị cho hoạt động đào tạo đại học trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh Phân hiệu cần nỗ lực hơn nữa để xây dựng đội ngũ giảng viên tại chỗ, tổ chức một số lớp bồi dưỡng, tập huấn về phương pháp giảng dạy đại học cho giảng viên, viên chức tại Phân hiệu. Bên cạnh đó, Phân hiệu cần tiếp tục phát huy lợi thế đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý công và một số ngành khác phù hợp với điều kiện của Phân hiệu và nhu cầu thực tiễn tại các địa phương.

Tại buổi làm việc, ở cương vị là Phó Giám đốc Học viện, Phụ trách Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk, TS. Lại Đức Vượng hoàn toàn thống nhất với báo cáo tình hình hoạt động của Phân hiệu cũng như các ý kiến đóng góp của lãnh đạo các đơn vị và viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu. Đồng chí đề nghị Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk cần xây dựng một tập thể đoàn kết, thống nhất, đồng sức, đồng lòng, cùng nhau nỗ lực để nâng cao hiệu quả hoạt động của Phân hiệu trên tất cả các mặt công tác để phát huy hết tiềm năng, ngày càng phát triển và khẳng định được vị thế.

Thay mặt viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk, ThS. Phan Xuân Quý gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Học viện đã có những ý kiến chỉ đạo sát sao, những ý kiến đóng góp thiết thực với Phân hiệu trên tất cả các mặt hoạt động, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện và sẽ quyết tâm thực hiện các nội dung mà Ban Giám đốc đã chỉ đạo. Buổi làm việc của Ban Giám đốc Học viện tại Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk là nguồn động viên, khích lệ tinh thần đối với mỗi viên chức, người lao động thuộc Phân hiệu. Phân hiệu mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong thời gian tới nhằm giúp Phân hiệu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Phân viện

ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn bộ phận trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Phân hiệu.

TS. Nguyễn Đăng Quế - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

; TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc

TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Phụ trách Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phạm Thị Quỳnh

Comments are closed.