Lãnh đạo Học viện thăm và làm việc tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

     Sáng ngày 10/02/2023, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên vinh dự được đón tiếp các đồng chí Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia gồm TS. Lại Đức Vượng và TS. Nguyễn Đăng Quế đến thăm và làm việc.

     Đón tiếp các đồng chí Lãnh đạo Học viện có các đồng chí Lãnh đạo Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân viện.

      Thay mặt cho toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân viện, đồng chí Giám đốc Phân viện đã báo cáo với các đồng chí Lãnh đạo Học viện những nét cơ bản về tổ chức và hoạt động của Phân viện trên tất cả các mặt công tác như đào tạo bồi dưỡng, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ, giảng dạy và nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất trong năm 2022. Mặc dù còn khó khăn về nhiều mặt, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Học viện, sự nỗ lực của toàn thể viên chức và người lao động, Phân viện đã đạt được những kết quả tích cực và không ngừng phát triển. Phân viện Tây Nguyên là một tập thể đoàn kết, thống nhất, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

     Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của một số viên chức, người lao động thuộc Phân viện, các đồng chí Lãnh đạo Học viện đã có những đánh giá và ghi nhận những kết quả đạt được, sự cố gắng nỗ lực của toàn Phân viện trong đó nhấn mạnh đến việc chỉ đạo, lãnh đạo của các tổ chức Đảng, Đoàn thể của Phân viện nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, các đồng chí Lãnh đạo Học viện đã định hướng và chỉ đạo những giải pháp, nhiệm vụ của Phân viện trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Một là, với chức năng, nhiệm vụ được giao và cơ sở hiện có, tập thể Phân viện cần phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng tâm hiệp lực, hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

     Hai là, căn cứ Quyết định số 86/QĐ-HCQG ngày 18/01/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; căn cứ tình hình thực tiễn tại Phân viện để cơ cấu lại đơn vị phòng và sắp xếp nhân sự, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả; hoàn thiện dự thảo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, khoa, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Ba là, duy trì và mở rộng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; cần tiếp tục mở rộng các loại hình bồi dưỡng dài và ngắn ngày, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập; tăng cường tính chủ động của cơ sở và phối hợp với các địa phương để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức cho khu vực. Bên cạnh đó, các hoạt động bổ trợ để phục vụ hoạt động chung phải tiếp tục triển khai một cách có hiệu quả.

     Bốn là, để triển khai đào tạo đại học và đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng, Phân viện cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên tại chỗ có trình độ, năng lực và tiêu chuẩn cần thiết, đảm bảo có thể tham gia giảng dạy ở đa dạng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

     Năm là, cố gắng duy trì, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động. Phân viện cần tạo dựng môi trường làm việc, văn hóa công sở chuyên nghiệp. Muốn như vậy, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, các đồng chí đảng viên cần phát huy tính tiền phong, gương mẫu trong công việc lẫn đời sống; Công đoàn Bộ phận phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình; mỗi viên chức, người lao động phải không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao trình độ và trách nhiệm trong công việc.

     Kết thúc buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo Học viện chúc mừng và tin tưởng trong thời gian tới với sự đoàn kết thống nhất, tinh thần phấn đấu, nỗ lực không ngừng, Phân viện sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

     Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Lại Đức Vượng - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc

TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại buổi làm việc

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.