Lễ công bố và trao quyết định về công tác nhân sự tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk

Chiều ngày 10/6/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định về công tác nhân sự.

Tham dự buổi lễ có TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc, chủ trì buổi lễ và toàn thể viên chức, người lao động của Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Học viện và được sự phân công của Lãnh đạo Phân hiệu, ThS. Trần Hữu Nam, chuyên viên phòng Tổ chức – Hành chính công bố các quyết định nhân sự:

Quyết định số 2866/QĐ-HCQG ngày 26/4/2024: Bổ nhiệm có thời hạn ông Giang Việt Đại, Phó Trưởng phòng phụ trách, điều hành Phòng Tài chính – Kế toán, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Tài chính – Kế toán, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Quyết định số 2974/QĐ-HCQG ngày 06/5/2024: Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Văn Từ, Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Quyết định số 2972/QĐ-HCQG ngày 06/5/2024: Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Ngọc Đại, Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản và Quản lý ngành, lĩnh vực, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên giữ chức vụ Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Quyết định số 2977/QĐ-HCQG ngày 06/5/2024: Bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Xuân Quý, Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên giữ chức vụ Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Quyết định số 2975/QĐ-HCQG ngày 06/5/2024: Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học, Khảo thí và Thư viện, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học, Khảo thí và Thư viện, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Quyết định số 2973/QĐ-HCQG ngày 06/5/2024: Bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Kim Loan, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên giữ chức vụ Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2024.

Quyết định số 3431/QĐ-HCQG ngày 28/5/2024: Tiếp nhận viên chức Lê Thị Ý Nhi, Chuyên viên, phòng Kế hoạch – Tổng hợp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk đến nhận công tác tại phòng Quản lý khoa học, Khảo thí và Thư viện, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2024.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, TS. Thiều Huy Thuật gửi lời chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Phân hiệu và viên chức được tiếp nhận vào làm việc tại Phân hiệu.

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk  phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các viên chức nhận Quyết định

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các viên chức nhận Quyết định

Thiều Huy Thuật cũng nhấn mạnh rằng việc bổ nhiệm các đồng chí vào các vị trí lãnh đạo không chỉ là sự vinh dự và tự hào mà còn là trọng trách lớn; đồng thời thể hiện sự tin tưởng rằng với vai trò và trách nhiệm mới, các đồng chí sẽ là những tấm gương mẫu mực, tiếp tục phát huy tối đa tinh thần nhiệt huyết và kinh nghiệm của mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể Phân hiệu đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới.

Trong bài phát biểu nhận nhiệm vụ, ThS. Giang Việt Đại đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Phân hiệu và toàn thể viên chức, người lao động Phân hiệu đã luôn tin tưởng, tạo điều kiện và cơ hội để đồng chí được đảm nhận chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trên cương vị mới, ThS. Giang Việt Đại cam kết sẽ luôn nỗ lực không ngừng, phát huy tinh thần trách nhiệm nhằm đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Phân hiệu.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ThS. Trần Hữu Nam - Phòng Tổ chức - Hành chính công bố các Quyết định

ThS. Trần Hữu Nam – Phòng Tổ chức – Hành chính công bố các Quyết định

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân hiệu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Giang Việt Đại

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân hiệu trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ThS. Giang Việt Đại

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân hiệu trao quyết định bổ nhiệm cho các viên chức

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân hiệu trao quyết định bổ nhiệm cho các viên chức

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân hiệu trao quyết định tiếp nhận viên chức

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân hiệu trao quyết định tiếp nhận viên chức

ThS. Giang Việt Đại - Trưởng phòng Tài chính - Kế toán phát biểu

ThS. Giang Việt Đại – Trưởng phòng, Phòng Tài chính – Kế toán phát biểu nhận nhiệm vụ

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng quản lý đào tạo và bồi dưỡng phát biểu

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng phát biểu

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Đặng Thị Việt Hà

 

 

Comments are closed.