Lễ khai giảng 01 lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên và 03 lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

          Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2021 của Học viện Hành chính Quốc gia, chiều ngày 09 tháng 7 năm 2021, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức lễ khai giảng 01 lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 3/2021, 03 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (02 lớp A và B phối hợp với Sở y tế tỉnh Đắk Lắk, 01 lớp tổ chức tại huyện Krông Buk) theo hình thức trực tuyến.

          Tham dự buổi lễ, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, chủ nhiệm các lớp và các học viên (50 học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 170 học viên của 02 lớp A và B, 62 học viên lớp tổ chức tại huyện Krông Buk).

          Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật khẳng định vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng trong việc nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế và xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. TS. Thiều Huy Thuật cũng bày tỏ sự tin tưởng học viên các lớp dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên sẽ cùng nhau nghiêm túc học tập, tích lũy những kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm bổ ích để hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

          Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

ThS. Lê Kim Loan - Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố các Quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Lê Kim Loan – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố các Quyết định liên quan đến các lớp học

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng các lớp học

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng các lớp học

Nguyễn Đào Xuân

 

Comments are closed.