Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 1/2024 tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng năm 2024 đã được Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt; căn cứ kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phỏng và tương đương khóa 1/2024 tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 06/3/2024, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 1/2024 tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức trực tuyến.

TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Tham dự buổi Lễ, về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên có TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân viện; TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện; giảng viên và cán bộ quản lý lớp cùng toàn thể học viên của lớp Bồi dưỡng.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật nhấn mạnh công tác bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời khái quát những điểm nổi bật trong mục tiêu, nội dung chương trình của khóa bồi dưỡng. TS. Thiều Huy Thuật cũng mong muốn các học viên sẽ nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện, tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ tốt cho vị trí công tác.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện công bố Quyết định mở lớp

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện công bố Quyết định mở lớp

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Phạm Thị Quỳnh

Comments are closed.