Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương khóa 2 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

     Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 28/12/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương khóa 2 theo hình thức trực tuyến.

     Tham dự buổi Lễ, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên;  Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Phân viện, chủ nhiệm lớp và 68 học viên.

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng quản lý đào tạo, bồi dưỡng phát biểu khai giảng lớp học.

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

     Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Lê Văn Từ khẳng định vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng trong việc nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và tương đương. TS. Lê Văn Từ khái quát khóa bồi dưỡng được tổ chức với mục tiêu giúp học viên trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác, nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề đáp ứng yêu cầu của tiến trình cải cách hành chính, hội nhập quốc tế. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Phân viện và sự hỗ trợ nhiệt tình của các bộ phận chức năng tại Phân viện, các học viên sẽ tích cực học tập, trao đổi, nghiên cứu để đạt kết quả cao trong khóa học.

      Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

ThS. Lê Kim Loan - Phó trưởng phòng quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố quyết định mở lớp.

ThS. Lê Kim Loan – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố quyết định mở lớp.

Toàn cảnh buổi Lễ.

Toàn cảnh buổi Lễ.

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.