Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I/2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

     Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 19/03/2022, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa I/2022 theo loại hình từ xa (online).

      Tham dự buổi Lễ, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Phân viện và 82 học viên.

      Khóa học sẽ bắt đầu từ ngày 19/3/2022 đến ngày 24/4/2022 với nội dung chương trình bồi dưỡng có 17 chuyên đề giảng dạy, 03 chuyên đề báo cáo thực tiễn, bao gồm 03 phần: Phần I: Nền hành chính nhà nước; Phần II: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ; Phần III: Những kỹ năng cơ bản. Các học viên sẽ được nghiên cứu, trao đổi với đội ngũ giảng viên của Học viện Hành chính Quốc gia có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và trong thực tiễn công tác quản lý nhà nước. Quá trình giảng dạy và học tập được thực hiện trên hệ thống trực tuyến Microsoft Teams. Cuối khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra, 01 bài tiểu luận cuối khóa.

     Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật  khẳng định vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng trong việc nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo Học viện, Lãnh đạo Phân viện và sự hỗ trợ nhiệt tình của các bộ phận chức năng tại Phân viện, các học viên sẽ nghiêm túc, tích cực học tập, trao đổi, nghiên cứu để đạt kết quả cao trong khóa học.

      Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

ThS. Lê Kim Loan - Phó trưởng phòng Quản lý ĐT,BD công bố Quyết định mở lớp

ThS. Lê Kim Loan – Phó trưởng phòng Quản lý ĐT,BD công bố Quyết định mở lớp

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng Lớp học.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng Lớp học.

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.