Lớp Phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động năm 2022 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

     Thực hiện Kế hoạch số 471/KH-HCQG ngày 21 tháng 4 năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia về việc tổ chức lớp phổ biến Luật bảo vệ bí mật nhà nước cho viên chức, người lao động của Học viện Hành chính Quốc gia, trong hai ngày 01 và 02/6/2022 lớp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 dành cho viên chức, người lao động của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên được triển khai nghiêm túc, hiệu quả tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

     Tham dự và phát biểu khai mạc khóa tập huấn, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung,  phổ biến, giáo dục pháp luật về kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ và bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh mạng trong giai đoạn hiện nay nói riêng, cần được triển khai thường xuyên, nghiêm túc trong toàn hệ thống Học viện. Thay mặt Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị viên chức, người lao động Phân viện nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ,  nghiêm túc các nội dung được trao đổi trong suốt khóa học và báo cáo kết quả tiếp thu được sau khóa học.

     Trong 2 ngày diễn ra khóa tập huấn, viên chức, người lao động Phân viện được lắng nghe và trao đổi về kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; quán triệt Công văn số 268-CV/BCSĐ ngày 04/4/2022 của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Nội vụ; Công văn số 1613/BNV-VP ngày 21/4/2022 của Bộ Nội vụ về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng – Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam; quán triệt Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2022 của Thủ thướng Chính phủ về Danh mục bí mật nhà nước ngành nội vụ do PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu  báo cáo và chuyên đề về Luật bảo vệ bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực trạng lộ bí mật nhà nước và những vấn đề cần chú ý trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình hiện nay do thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an báo cáo và trao đổi.

     Có thể khẳng định khóa tập huấn là dịp quan trọng để toàn thể viên chức, người lao động Phân viện hệ thống lại và thảo luận chuyên sâu về các quy định liên quan đến thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, về bảo vệ bí mật nhà nước, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện đúng và hiệu quả nhiệm vụ được giao.

ThS. Phan Xuân Quý - TP. Tổ chức Hành chính tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

ThS. Phan Xuân Quý – TP. Tổ chức Hành chính tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

TS. Nguyễn Đăng Quế - Phó Giám đốc điều hành HVHCQG phát biểu khai giảng lớp học

TS. Nguyễn Đăng Quế – Phó Giám đốc điều hành Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng lớp học

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu - Chánh văn phòng Học viện báo cáo chuyên đề tại lớp học

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng Học viện báo cáo chuyên đề tại lớp học

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh - Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) báo cáo chuyên đề tại buổi Lễ

Thiếu tướng Phạm Văn Vinh – Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03) báo cáo chuyên đề tại buổi Lễ

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn

Toàn cảnh  lớp học

Các đại biểu và học viên tham dự lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học

TS. Thiều Huy Thuật - Phó giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu bế giảng lớp học

Các đại biểu và học viên chụp hình lưu niệm

Các đại biểu và học viên chụp hình lưu niệm

Trần Thị Mai

Comments are closed.