Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên chiêu sinh khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 2023

0001 (Copy)

0002 (Copy)

0003 (Copy)

File công văn: Chieusinhtongiao

Comments are closed.