Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức Hội đồng đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công và chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính

Thực hiện kế hoạch đào tạo Sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 05/01/2024 và 06/01/2024, Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức thành công các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công và chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính.

Đợt bảo vệ luận văn lần này có 20 học viện thuộc chuyên ngành Quản lý công và chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính (lớp HC26.TN7 và LH8.TN5). Học viên đã hoàn thành các môn học theo quy định của chương trình đào tạo; có 06 tháng nghiên cứu, đi thực tế và viết luận văn dưới sự hướng dẫn của các Phó Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực mà các học viên đã chọn nghiên cứu. Sau khi các học viên hoàn thành luận văn, dưới sự đồng ý của người hướng dẫn khoa học, các học viên hoàn thiện thủ tục bảo vệ luận văn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Hành chính Quốc gia, Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức cho các học viên bảo vệ đề tài trước Hội đồng chấm luận văn.

TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ có các nhà khoa học là Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia; Lãnh đạo và giảng viên thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên cùng các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Tây Nguyên; Sở Khoa học Công Nghệ tỉnh Đắk Lắk; Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk; Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk; Trung tâm Phát triển Nông thôn Tây Nguyên.

Tại mỗi Hội đồng đánh giá, các học viên trình bày tóm tắt nội dung luận văn theo thời gian quy định nghiêm túc, tự tin và trả lời đầy đủ câu hỏi của các phản biện và thành viên hội đồng nêu ra. Hội đồng đánh giá tiến hành thảo luận và đưa ra nhiều nhận xét, ý kiến phản biện, góp ý về nội dung cũng như hình thức để các luận văn được hoàn thiện hơn.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên nhận xét luận văn của học viên

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên nhận xét luận văn của học viên

Sau 02 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và đúng quy chế, các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đã diễn ra thành công tốt đẹp. Theo các Hội đồng đánh giá, luận văn thạc sĩ các học viên trình bày trước hội đồng đều rõ ràng, khoa học, có tính sáng tạo và đạt yêu cầu. Đề nghị Ban Quản lý đào tạo và các học viên hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia công nhận học vị Thạc sĩ các chuyên ngành Quản lý công và chuyên ngành Luật hiến pháp và Luật hành chính cho các học viên.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ bảo vệ:

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Phạm Thị Quỳnh

Comments are closed.