Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, sáng ngày 04/01/2024, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, TS. Tạ Văn Việt – Phó Trưởng phòng, Phòng Hành chính – Tổng hợp và Pháp chế, Văn phòng Học viện; Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Phân viện.

TS. Lại Đức Vượng - Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo Hội nghị

TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Thiều Huy Thuật nhấn mạnh mục đích tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm nhìn lại hoạt động của Phân viện trong năm 2023, chia sẻ, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tập hợp được sức mạnh đoàn kết của tập thể viên chức, người lao động Phân viện, góp phần định hướng và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Đồng chí mong muốn viên chức, người lao động sẽ phát huy tinh thần dân chủ, chia sẻ những khó khăn trong quá trình công tác. Lãnh đạo Phân viện sẵn sàng lắng nghe ý kiến, cùng tập thể viên chức trao đổi, thảo luận, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp Phân viện ngày càng phát triển.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu tại Hội nghị

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu tại Hội nghị

ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Dự thảo báo cáo nêu rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trên tất cả các mặt công tác của Phân viện trong năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

Các đại biểu tham dự Hội nghị lắng nghe và đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo. Các ý kiến đóng góp tại Hội nghị nhất trí cao với dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024. Bên cạnh đó các đại biểu đã có những góp ý, bày tỏ quan điểm đối với các vấn đề quan trọng của Phân viện.

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng thống nhất với dự thảo báo cáo tổng kết trình bày tại Hội nghị. Năm 2023, Phân viện có sự thay đổi về mặt cơ cấu tổ chức nhưng công tác đào tạo, bồi dưỡng vẫn duy trì được kết quả tích cực như năm 2022. Năm 2024, Phân viện sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Để thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm 2024 Phân viện cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường liên hệ làm việc với các địa phương để tổ chức các lớp bồi dưỡng; mở rộng hình thức tuyển sinh trên nền tảng mạng xã hội; phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng.

ThS. Trần Hữu Nam – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính trình bày tham luận về công tác tổ chức, hành chính. Theo đó, trong năm 2023, Phân viện đã đạt được những kết quả tích cực trong công tác tổ chức – hành chính, đặc biệt là việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Phân viện theo Quyết định số 86/QĐ-HCQG ngày 18/01/2023 của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên. Năm 2024, Phân viện cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên; nâng cao chất lượng viên chức thông qua hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục rà soát và đề xuất kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý tại Phân viện.

ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phân viện nhấn mạnh những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại Phân viện. Đồng chí mong muốn Ban Giám đốc Học viện quan tâm, tạo điều kiện để Phân viện nâng cấp hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và các hoạt động chuyên môn tại Phân viện. Ở cương vị là Chủ tịch Công đoàn Bộ phận, đồng chí đã nêu rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động của Công đoàn Bộ phận. Đồng thời, đồng chí bày tỏ mong muốn Ban Giám đốc Học viện tạo điều kiện cho công đoàn viên tại Phân viện Tây Nguyên được tham gia một số chuyến tham quan, công tác ở nước ngoài do Học viện tổ chức.

TS. Phạm Ngọc Đại – Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản và Quản lý ngành, lĩnh vực trình bày tham luận chủ đề công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Tham luận nêu rõ vai trò của đội ngũ giảng viên đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Phân viện; chỉ ra những hạn chế về số lượng và chất lượng của đội ngũ giảng viên hiện nay. Trong thời gian tới, để xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên cần quan tâm đến một số phương diện sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Lãnh đạo Phân viện đối với việc xây dựng đội ngũ giảng viên; ban hành chiến lược, kế hoạch cụ thể để tổ chức xây dựng đội ngũ; khuyến khích, tạo điều kiện cho viên chức tham gia đào tạo trình độ tiến sĩ; chú trọng công tác tuyển dụng giảng viên và quan tâm đến chế độ, chính sách đối với giảng viên.

ThS. Lê Hoàng Anh – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, đại diện Đoàn Thanh niên Phân viện trình bày tham luận chủ đề vai trò của Đoàn Thanh niên đối với công tác phát triển Đảng. Tham luận chỉ rõ những kết quả đạt được của Chi đoàn Phân viện đối với công tác phát triển Đảng và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của Chi đoàn Phân viện trong việc giới thiệu quần chúng ưu tú để Chi bộ đề xuất kết nạp Đảng.

Phát biểu chỉ đạo đối với Phân viện tại Hội nghị, TS. Lại Đức Vượng thống nhất với Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Phân viện. Đồng chí đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị; ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện các đơn vị, viên chức, người lao động thuộc Phân viện. Những kết quả đạt được trong năm 2023 là do sự lãnh đạo kịp thời của Cấp uỷ, Lãnh đạo Phân viện và sự nỗ lực của tập thể viên chức, người lao động Phân viện. Năm 2024, Phân viện sẽ gặp nhiều khó khăn, thử thách cả về khách quan lẫn chủ quan, do đó, mỗi viên chức, người lao động cần cố gắng, nỗ lực để tháo gỡ khó khăn. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng tại Phân viện cần đặt trong bối cảnh VUCA để xây dựng phương hướng, giải pháp phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Phân viện cần tiếp tục xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, mỗi viên chức cần tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự lãnh đạo chủ chốt; quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên; bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể.

Thay mặt tập thể Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, TS. Thiều Huy Thuật gửi lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành đến TS. Lại Đức Vượng. Phân viện sẽ nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc Học viện và quyết tâm thực hiện các nội dung mà đồng chí đã chỉ đạo. Sự tham dự của đồng chí tại Hội nghị là nguồn động viên, khích lệ tinh thần đối với mỗi viên chức, người lao động thuộc Phân viện. Phân viện mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong thời gian tới nhằm giúp Phân viện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

ThS. Phan Xuân Quý - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024

ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 2024

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng phát biểu tại Hội nghị

ThS. Trần Hữu Nam - Phòng Tổ chức -  Hành chính trình bày tham luận tại Hội nghị

ThS. Trần Hữu Nam – Phòng Tổ chức – Hành chính trình bày tham luận tại Hội nghị

ThS. Phan Xuân Quý - Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận phát biểu tại Hội nghị

ThS. Phan Xuân Quý – Trưởng phòng, Phòng Tổ chức – Hành chính, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận phát biểu tại Hội nghị

TS. Phạm Ngọc Đại - Trưởng khoa khoa học cơ bản và quản lý ngành, lĩnh vực tham luận tại Hội nghị

TS. Phạm Ngọc Đại – Trưởng khoa, Khoa Khoa học cơ bản và quản lý ngành, lĩnh vực tham luận tại Hội nghị

ThS. Lê Hoàng Anh - Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, đại diện Đoàn Thanh niên Phân viện tham luận tại Hội nghị

ThS. Lê Hoàng Anh – Chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, đại diện Đoàn Thanh niên Phân viện tham luận tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Ban Giám đốc Phân viện Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Lại Đức Vượng - Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Ban Giám đốc Phân viện, Lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Lại Đức Vượng – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Thị Ngọc

 

Comments are closed.