Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 3/2020

          Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, ngày 26 tháng 12 năm 2020, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 3/2020.

          Tham dự lễ Khai giảng có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện, ThS. Lê Kim Loan – Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và bồi dưỡng, cán bộ quản lý lớp học cùng toàn thể học viên tham gia khóa bồi dưỡng.

          Lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 3/2020 mở tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên từ ngày 26/12/2020 đến ngày 14/3/2021 với 49 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức trong khu vực Tây Nguyên.

          Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng, TS. Thiều Huy Thuật chào mừng toàn thể học viên tham gia lớp học; khẳng định tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu phát triển; khái quát những mục tiêu, nhiệm vụ của khóa bồi dưỡng và hy vọng các học viên sẽ nỗ lực học tập, thực hiện nghiêm túc các quy chế học tập của Học viện để đạt kết quả học tập cao nhất.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu:

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

ThS. Lê Kim Loan - Phó phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thông qua các quyết định liên quan đến lớp học

ThS. Lê Kim Loan – Phó phòng Quản lý Đào tạo và Bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên thông qua các quyết định liên quan đến lớp học

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Comments are closed.