Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học

     Triển khai nhiệm vụ khoa học năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Vận dụng những nội dung mới trong Văn kiện Đại hội và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vào giảng dạy”.

     Tham dự và chủ trì buổi Tọa đàm có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện, ThS. Ngô Sáu – Nguyên là Phó hiệu trưởng trường chính trị tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo các đơn vị, viên chức đang công tác tại Phân viện và các nhà khoa học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tọa đàm là diễn đàn khoa học quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, viên chức trong và ngoài Phân viện cùng trao đổi, thảo luận về những điểm mới, nổi bật trong Văn kiện Đại hội và các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và phương pháp vận dụng hiệu quả các nội dung đó vào hoạt động giảng dạy nhằm góp phần chuyển tải quan điểm, định hướng mới của Đảng đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Đồng thời, tọa đàm cũng là cơ hội để viên chức đang công tác tại Phân viện nghiên cứu, viết bài tham luận, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá các nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm.

     Xoay quanh chủ đề này, Tọa đàm đã nhận được 27 bài tham luận của các tác giả là giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài Phân viện với nội dung đa dạng, phong phú, thể hiện sự nỗ lực, ý thức trách nhiệm trong nghiên cứu và trình bày nội dung, ý tưởng.

     Trong khuôn khổ của buổi Tọa đàm, có 6 bài tham luận đã được trình bày và thảo luận chuyên sâu, tập trung làm rõ những điểm mới nổi bật của Văn kiện Đại hội và các Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, hướng vận dụng những nội dung trong Văn kiện, Nghị quyết vào giảng dạy đạo đức công vụ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bồi dưỡng về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; vận dụng trong giảng dạy chương trình bồi dưỡng cho lãnh đạo, quản lý ở Đắk Lắk; chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

     Những nội dung tham luận, ý kiến trao đổi diễn ra tại buổi Tọa đàm là nguồn tư liệu quý giá cho đội ngũ giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học và biên soạn tài liệu, giáo án phục vụ hoạt động giảng dạy./.

     Một số hình ảnh Tọa đàm:

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu dẫn đề Tọa đàm

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu dẫn đề Tọa đàm

ThS. Lê Hoàng Anh - Phòng Quản trị trình bày tham luận.

ThS. Lê Hoàng Anh – Phòng Quản trị trình bày tham luận.

ThS. Ngô Sáu - Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình bày tham luận.

ThS. Ngô Sáu – Nguyên Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk trình bày tham luận.

TS. Phạm Ngọc Đại - Trưởng phòng NCKH & HTQT trình bày tham luận.

TS. Phạm Ngọc Đại – Trưởng phòng NCKH & HTQT trình bày tham luận.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc - Phòng tổ chức hành chính trình bày tham luận.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc – Phòng tổ chức hành chính trình bày tham luận.

ThS. Dương Văn Ninh - Bộ môn PLHCTC trình bày tham luận

ThS. Dương Văn Ninh – Bộ môn PLHCTC trình bày tham luận

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu kết luận Tọa đàm.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu kết luận Tọa đàm.

Các đại biểu, nhà khoa học chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu, nhà khoa học chụp hình lưu niệm.

Trần Thị Mai

 

Comments are closed.