Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên chiêu sinh và phối hợp tổ chức các khóa Bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

0001 (Copy)

0002 (Copy)

 

File công văn: ChieusinhHDND

Comments are closed.