PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC LỚP CAO HỌC NIÊN KHÓA 2012 – 2014

PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN TỔ CHỨC LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC LỚP CAO HỌC NIÊN KHÓA 2012 – 2014

 

Trong 05 ngày (từ ngày 21/11 đến hết ngày 25/11/2014) Phân viện khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công và Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng cho 02 lớp cao học Quản lý công QLC.17M và Cao học Tài chính – Ngân hàng TCNH.5G khóa 2012-2014.

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, trường Đại học Tây Nguyên và các nhà khoa học đến từ các đơn vị hành chính của tỉnh Đắk Lắk.

Sau quá trình làm việc trách nhiệm và ngiêm túc của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, 62 học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với kết quả được Hội đồng đánh giá khá cao.

Sự thành công của buổi đánh giá luận văn thạc sĩ đã đánh dấu sự trưởng thành bước đầu của Phân viện khu vực Tây Nguyên trong quá trình đào tạo bậc cao học, góp phần vào việc đào tạo đội ngũ lao động trình độ cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của khu vực Tây Nguyên.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu: 

IMG_0020

IMG_0008

IMG_0003

IMG_0002

Comments are closed.