Phân viện Khu vực Tây Nguyên tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng niên khóa 2013 – 2015.

Trong 03 ngày (từ ngày 16/10 đến hết ngày 18/10/2015) Phân viện Khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng cho lớp cao học Tài chính – Ngân hàng TC6.TN6 và TC6.TN9 niên khóa 2013 – 2015.

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Học viện Ngân hàng, trường Đại học Tây Nguyên và các nhà khoa học đến từ các ngân hàng và các đơn vị hành chính của các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Sau quá trình làm việc trách nhiệm, công tâm của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, 43 học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với kết quả được Hội đồng đánh giá cao: 18 học viên đạt loại xuất sắc(chiếm 41,8%); 25 học viên đạt loại giỏi(chiếm 58,3%).

Đào tạo và sự thành công của đợt đánh giá luận văn thạc sĩ là tiếp tục đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia vào quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Khu vực.

          Một vài hình ảnh tiêu biểu: IMG_0018

TS.  Nguyễn Ngọc Thao trưởng khoa quản lý tài chính công phát biểu trong buổi lễ khai mạc
IMG_0017

Toàn cảnh của buổi lễ khai mạc

IMG_0008

TS. Nguyễn Đăng Quế Giám đốc PVKVTN  phát biểu trong buổi lễ khai mạc và căn dặn các học viên hãy bình tĩnh tự tin hoàn thành tốt việc bảo vệ luân văn của mình trước, hội đồng chấm luận văn thạc sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng  niên khóa (2013-2015) tại Phân Viện khu vực Tây Nguyên

Trang thông tin PVKVTN đưa tin bài và hình ảnh

Comments are closed.