Tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 12/5/2024, Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công (HC26.TN3 và HC26.TN7).

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Tây Nguyên và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Lắk.

Sau quá trình làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, các học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với kết quả được Hội đồng đánh giá cao.

Sự thành công của đợt đánh giá luận văn thạc sĩ tiếp tục thể hiện sự đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia vào quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn nhân lực chất lượng cao tại Đắk Lắk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh và khu vực.

Một vài hình ảnh tiêu biểu:

TS. Thiều Huy Thuật - Quyền giám đốc Phân hiệu HVHCQG tại tỉnh Đắk Lắk nhận xét luận văn của học viên

TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân hiệu HVHCQG tại tỉnh Đắk Lắk nhận xét luận văn của học viên.

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý ĐT,BD - Phân hiệu HVHCQG tại tỉnh Đắk Lắk nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý ĐT,BD – Phân hiệu HVHCQG tại tỉnh Đắk Lắk nhận xét luận văn của học viên.

TS. Đinh Khắc Tuấn - Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đắk Lắk nhận xét luận văn của học viên

TS. Đinh Khắc Tuấn – Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Đắk Lắk nhận xét luận văn của học viên.

TS. Đặng Nguyên Hà - Trường Đại học Tây Nguyên nhận xét luận văn của học viên

TS. Đặng Nguyên Hà – Trường Đại học Tây Nguyên nhận xét luận văn của học viên.

TS. Phạm Ngọc Đại - Phân viện HVHCQG tại tỉnh Đắk Lắk nhận xét luận văn của học viên

TS. Phạm Ngọc Đại – Phân hiệu HVHCQG tại tỉnh Đắk Lắk nhận xét luận văn của học viên.

Các thành viên Hội đồng chúc mừng học viên bảo vệ thành công luận văn.

Các thành viên Hội đồng chúc mừng học viên bảo vệ thành công luận văn.

Các thành viên Hội đồng chúc mừng học viên bảo vệ thành công luận văn.

Các thành viên Hội đồng chúc mừng học viên bảo vệ thành công luận văn.

Phạm Thị Quỳnh

Comments are closed.