Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công tại Phân viện Tây Nguyên

     Sau hơn 02 năm học tập, nghiên cứu, lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công các lớp HC23.TN8, HC24.TN8 và HC23.TN3 đã được tổ chức và diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ ngày 24/6 đến hết ngày 27/6/2022) tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

       Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có: TS. Nguyễn Đăng Quế – PGĐ điều hành Học viện Hành chính Quốc gia, GĐ Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học Tây Nguyên, trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị hành chính thuộc các tỉnh của khu vực Tây Nguyên.

       Sau quá trình làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, 29 học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với kết quả được Hội đồng đánh giá cao.

       Sự thành công của đợt đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2/2022 cũng như công tác đào tạo thạc sĩ của Học viện tiếp tục thể hiện sự đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia vào quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

        Một vài hình ảnh tiêu biểu:

IMG_6590 (Copy)

IMG_6594 (Copy)

IMG_6601 (Copy)

IMG_6623 (Copy)

Nguyễn Thị Huyền Trang

Comments are closed.