Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công tại Phân viện Tây Nguyên

Sau hơn 02 năm học tập, nghiên cứu lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành quản lý công các lớp HC26.TN3, HC25.TN3, HC25.TN8 và HC24.TN8 đã được tổ chức và diễn ra trong thời gian 03 ngày (từ ngày 21/7 đến hết ngày 23/7/2023) tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có sự tham gia của PGS.TS. Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, điều hành Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên; các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học Tây Nguyên, trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị hành chính thuộc các tỉnh của khu vực Tây Nguyên.

Sau quá trình làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, 31 học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với 29 học viên xếp loại giỏi, 1 học viên xếp loại khá và 01 học viên xếp loại trung bình.

Sự thành công của đợt đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 7/2023 cũng như công tác đào tạo thạc sĩ của Học viện tiếp tục thể hiện sự đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia vào quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của khu vực và các tỉnh phụ cận./.

Một vài hình ảnh tiêu biểu:

IMG_1677 (Copy)

IMG_2021 (Copy)

IMG_2043 (Copy)

IMG_1739 (Copy)

Nguyễn Thị Huyền Trang

Comments are closed.