Tổ chức Lễ bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công tại Phân viện Tây Nguyên

     Trong 03 ngày (từ ngày 15/01 đến hết ngày 17/01/2022) Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công khóa 24 (HC24.TN3) và một số học viên lớp Quản lý công HC23.TN3.

      Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có sự tham gia của các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, trường Đại học Tây Nguyên, trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị hành chính thuộc các tỉnh của khu vực Tây Nguyên.

      Sau quá trình làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, 49 học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với kết quả được Hội đồng đánh giá cao.

      Đào tạo và sự thành công của đợt đánh giá luận văn thạc sĩ tiếp tục thể hiện sự đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia vào quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

      Một vài hình ảnh tiêu biểu:

IMG_4280 (Copy)

IMG_4294 (Copy)

IMG_4298 (Copy)

IMG_4315 (Copy)

IMG_4330 (Copy)

IMG_4341 (Copy)Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.