Tọa đàm khoa học “Phát triển năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên, viên chức trẻ tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2023 đã được Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia phê duyệt, chiều ngày 30/10/2023 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức thành công Tọa đàm khoa học với chủ đề “Phát triển năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên, viên chức trẻ tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên”.

Tham dự Tọa đàm có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên và toàn thể các nhà khoa học, các giảng viên, viên chức thuộc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Phát biểu Khai mạc và báo cáo đề dẫn, TS. Thiều Huy Thuật – Chủ trì Tọa đàm khẳng định đây là dịp trao đổi, thảo luận, đánh giá một cách toàn diện về các vấn đề liên quan đến việc phát triển năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên, viên chức trẻ tại Phân viện.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm

Ban Tổ chức cũng đã nhận được hơn 20 bài tham luận, lắng nghe 6 tham luận cùng nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp của các nhà khoa học tham dự để làm sáng tỏ một số nội dung liên quan đến chủ đề Tọa đàm: Bối cảnh mới và sự cần thiết nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, viên chức trẻ; Những yếu tố tác động đến năng lực nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên, viên chức trẻ; Thực trạng năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học của giảng viên, viên chức trẻ Phân viện hiện nay; Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên, viên chức trẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu Bế mạc, thay mặt Ban Tổ chức, TS. Thiều Huy Thuật trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu của các nhà khoa học. Đây chính là nguồn tư liệu quý giá để Phân viện hoàn thiện, củng cố đề án, kế hoạch phát triển năng lực giảng dạy của giảng viên, viên chức trẻ tại Phân viện hướng tới mục tiêu đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, góp phần giúp Phân viện thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Học viện giao phó./.

Một số hình ảnh tiêu biểu:

ThS. Trần Thị Mai, Khoa khoa học cơ bản và quản lý ngành, lĩnh vực tham luận tại Tọa đàm.

ThS. Trần Thị Mai, Khoa Khoa học cơ bản và quản lý ngành, lĩnh vực tham luận tại Tọa đàm.

ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng tham luận tại Tọa đàm

ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng tham luận tại Tọa đàm

ThS. Lục Văn Đạt - Phòng Quản lý khoa học, khảo thí và thư viện tham luận tại Tọa đàm.

ThS. Lục Văn Đạt – Phòng Quản lý khoa học, khảo thí và thư viện tham luận tại Tọa đàm.

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng quản lý đào tạo và bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

ThS. Dương Văn Ninh - Khoa khoa học cơ bản và quản lý ngành, lĩnh vực phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

ThS. Dương Văn Ninh – Khoa Khoa học cơ bản và quản lý ngành, lĩnh vực phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang - Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng tham luận tại Tọa đàm.

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang – Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng tham luận tại Tọa đàm.

ThS. Trần Hữu Nam - Phòng Tổ chức-Hành chính tham luận tại Tọa đàm.

ThS. Trần Hữu Nam – Phòng Tổ chức – Hành chính tham luận tại Tọa đàm.

CN. Phạm Thanh Hà - Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng tham luận tại Tọa đàm.

CN. Phạm Thanh Hà – Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng tham luận tại Tọa đàm.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó giám đốc phụ trách Phân viện phát biểu kết luận Tọa đàm

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện phát biểu kết luận Tọa đàm

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Các đại biểu, giảng viên, viên chức người lao động Phân viện chụp hình lưu niệm.

Các đại biểu, giảng viên, viên chức người lao động Phân viện chụp hình lưu niệm.

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.