TỌA ĐÀM KHOA HỌC TẠI PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

Theo kế hoạch các hoạt động khoa học năm 2014, ngày 10 tháng 11 năm 2014, Khoa Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước (- Phân viện khu vực Tây Nguyên) đã tổ chức Tọa đàm khoa họcvới chủ đề “Đào tạo đại học hệ cử tuyển cho khu vực Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp”. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực Tây Nguyên nói chung, Phân viện khu vực Tây Nguyên nói riêng, khi hoạt động đào tạo này đang được các tỉnh trong khu vực triển khai và thí điểm mô hình cử tuyển tập trung tại Phân viện.

Tham dự Tọa đàm có TS. Nguyễn Đăng Quế – Giám đốc Phân viện khu vực Tây Nguyên; lãnh đạo các Phòng, Khoa; nhiều cán bộ, giảng viên đang công tác tại Phân viện và các nhà khoa học, các nhà quản lý‎ đến từ trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, trường đại học Tây Nguyên.

Phát biểu khai mạc TS. Nguyễn Đăng Quế khẳng định ý‎ nghĩa, tầm quan trọng của công tác đào tạo đại học hệ cử tuyển khu vực Tây Nguyên nói chung, Phân viện nói riêng, mong muốn các nhà khoa học chia sẽ, thảo luận những nội dung, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tuyển sinh, quản l‎ý‎, nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho hệ cử tuyển của khu vực.

Trong số các tham luận, có 05 bài được lựa chọn trình bày tại Tọa đàm. Tọa đàm đã tập trung trao đổi thông tin về những khảo sát thực trạng; thảo luận, đánh giá những khó khăn về mặt kinh phí, chỉ tiêu, cơ cấu, chương trình, cơ chế phối hợp, phương pháp giảng dạy, từ đó các nhà khoa học, các nhà quản lý‎ đào tạo, các giảng viên trực tiếp tham gia giảng dạy cũng đề ra một số giải pháp thiết thực cho từng vấn đề đã được đặt ra như xây dựng chiến lược từ các cấp liên quan; xây dựng lại tiêu chí tuyển sinh; xác định cơ cấu hợp lý‎ giữa các dân tộc, địa bàn; cơ chế phối hợp đặc thù; đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, công tác quản lý‎ ‎và rèn luyện kỹ năng;…

Tổng kết Tọa đàm, TS. Nguyễn Đăng Quế đánh giá cao sự trách nhiệm và tâm huyết của các nhà khoa học, các nhà quản ‎lý‎ đào tạo và sự nghiêm túc, chu đáo trong công tác chuẩn bị của Khoa Lý luận cơ sở và Quản lý nhà nước. Những ý kiến đóng góp của tại Tọa đàm đã gợi mở nhiều hướng nghiên cứu mới có giá trị cho các nhà khoa học, nhiều định hướng mới cho các nhà quản lý trong việc nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo đại học hệ cử tuyển tại Phân viện và khu vực.

IMG_0892

anh02

anh01

ANH DD

 

Comments are closed.