13

Chương trình tình nguyện “Đông ấm yêu thương”

(napa.vn) – Thực hiện kế hoạch tổ chức chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2018 và Xuân tình nguyện năm 2019 của Cụm Đoàn trường học, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; được sự đồng ý của Đảng ủy, B...