Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA BẢO VỆ THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM  Nguyễn thị Minh Trang, K17  -Đề cương chi tiết và Tiểu luận tổng quan  – 10h ngày 05/01/2022  Trực tuyến 3A, nhà G  Đặng Thị Thu Phương, K17  -Đề...