Thông báo: LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

HỌ VÀ TÊN NCS, KHÓA BẢO VỆ THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM Nguyễn Văn Thắng - Đề cương chi tiết , Tiểu luận TQ - 9h00 ngày 26/5/2023 - 5A, nhà G Nguyễn Thế Linh  -Chuyên đề tiến sĩ - 15h00 ngày 29/5/2023 - 3A, n...