DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH VÀ ĐỀ TÀI LUẬN ÁN KHÓA 12

STT Họ và tên Ngày sinh Đề tài 1 NGUYỄN HỒNG ANH 01/10/1984 Quản lý nhà nước đối với công dân nước ngoài vào làm việc tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam 2 PHẠM THỊ NGỌC ANH 29/9/1986 Quản ...

Danh sách Nghiên cứu sinh và đề tài luận án khóa 11

DANH SÁCH VÀ TÊN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN CỦA NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 11 (2013-2016)   TT Nghiên cứu sinh Đề tài Họ và tên Giới tính Ngày sinh Cơ quan công tác 1 Đỗ Thuận An Nữ 3/3/1975 Học viện Hành chính Đ...