Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức có hiệu quả, chiều ngày 12/12/2018, Đoàn công tác của Học viện Hành chính Quốc gia có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam cùng lãnh đạo các sở, ban ngành trong tỉnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn công tác có sự tham gia của NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS. Ngô Văn Trân, Phó Giám đốc thường trực Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế cùng cán bộ, giảng viên của Phân viện Huế.

Về phía tỉnh Quảng Nam có đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ; Đại diện Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã trao đổi, đánh giá về công tác phối hợp giữa Học viện Hành chính Quốc gia với UBND tỉnh Quảng Nam thông qua Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế và Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam nhằm thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2014 – 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đặt biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý ngày càng được quy định rõ ràng, chặt chẽ bằng các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và Bộ Nội vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Đồng thời khẳng định Quảng Nam là địa phương quan tâm, dành nhiều ngân sách cho thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và có chủ trương mở các loại hình đào tạo bồi dưỡng trên địa bàn để tạo điều kiện, cơ hội cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa học. Trên cơ sở đó, Học viện Hành chính Quốc gia đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, thể chế hóa nội dung Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai trên địa bàn tỉnh và dành một phần ngân sách hàng năm, tạo điều kiện để Phân viện Huế được tham gia Bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định.

Đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đánh giá cao và cám ơn sự hỗ trợ, phối hợp của Học viện Hành chính Quốc gia trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong những năm tới, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao là một trong  những nhiệm vụ đột phát của tỉnh. Do đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói riêng là một trong những khâu quan trọng nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam giao cho Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tiếp tục rà soát, tham mưu, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia thông qua Phân viện tại Huế triển khai có hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với tỉnh Quảng Nam

NGƯT.TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia làm việc với tỉnh Quảng Nam

Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam làm việc cùng với đoàn Học viện Hành chính Quốc gia

Ủy ban nhân tỉnh Quảng Nam làm việc cùng với đoàn Học viện Hành chính Quốc gia

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Dương Lê Nguyên Hiền

Comments are closed.