Lãnh đạo, đại biểu, giảng viên, cán bộ và các học viên chụp ảnh lưu niệm

Khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai và môi trường cho công chức địa chính – nông nghiệp và môi trường cấp xã tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2019, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại thành phố Huế phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên sâu lĩnh vực quản lý nhà...