Các đại biểu tham dự và học viên chụp ảnh lưu niệm

Lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo cấp Sở và tương đương khóa 4/2024 và lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp Huyện khóa 3/2024 tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tỉnh Đắk Lắk...

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 14 tháng 7 năm 2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã trang trọng tổ chức Lễ bế giảng lớp Bồi ...
Lãnh đạo, viên chức, người lao động Phân hiệu chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị công bố và trao quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với viên chức tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk

Sáng ngày 10/7/2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về việc nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ThS. Dương Văn Ninh, ngu...
Quang cảnh Lễ khai giảng

Lễ Khai giảng Hội nghị bồi dưỡng nâng cao năng lưc cho cộng đồng thuộc tiểu dự án 4, dự án 5 chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông...

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 02 tháng 7 năm 2024, Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng Dân tộc huyện Krôn...