Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã được tổ chức vào sáng ngày 02/6/2023 trong không khí trang trọng và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; đồng chí Tống Đăng Hưng – Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia cùng 41/44 công đoàn viên bộ phận Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Đại hội thông qua danh sách đại biểu tham dự, giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịchvà Đoàn thư ký.

Đồng chí Phan Xuân Quý, đại diện Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2017 – 2023 và phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. Toàn thể Đại hội đã lắng nghe, thảo luận, tham luận và tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể cán bộ công đoàn nhiệm kỳ trước. Từ đó làm rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và xây dựng phương hướng, giải pháp hoạt động của nhiệm kỳ sắp tới.

TS. Tống Đăng Hưng - Phó trưởng ban Quản lý bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội, đồng chí Tống Đăng Hưng – Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia ghi nhận và biểu dương những kết quả, sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể công đoàn viên bộ phận Phân viện Tây Nguyên, thống nhất với các ý kiến tham luận tại Đại hội, đồng thời chỉ đạo Công đoàn bộ phận Phân viện cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Một là, phát huy lợi thể của Phân viện để tổ chức có hiệu nhiệm vụ của Công đoàn Bộ phận; Hai là, tại Đại hội này, Công đoàn Bộ phận cần tập trung thống nhất, nêu cao tinh thần đoàn kết, mỗi công đoàn viên cấn sáng suốt lựa chọn ra Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận mới là những người xứng đáng; Ba là, Phân viện nên tổ chức thêm các phong trào mang đặc trưng riêng của Phân viện Tây Nguyên; Bốn là, mong muốn cấp Ủy, Lãnh đạo Phân viện tiếp tục quan tâm để Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phân viện Tây Nguyên nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động của Công đoàn Học viện và phát huy tốt công tác chuyên môn, góp phần tăng cường thêm năng lực của Phân viện.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên biểu dương những kết quả Công đoàn Bộ phận đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2023. Những kêt quả tích cực đó là cơ sở để triển khai các hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí Thiều Huy Thuật đề nghị công đoàn viên phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt, trách nhiệm để bầu Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban chấp hành công đoàn mới cần tiếp tục có chương trình hành động cụ thể, thiết thực dể bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Tống Đăng Hưng đã quan tâm, dành thời gian đến tham dự, chỉ đạo Đại hội và đề nghị Ban chấp hành Công đoàn bộ phận lắng nghe, tiếp thu và triển khai thực hiện.

Các đại biểu dự Đại hội nhất trí bầu ra Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phân viện nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí: Phan Xuân Quý – Chủ tịch, Trần Thị Mai – Phó Chủ tịch, Nguyễn Tiến Dũng – Ủy viên. Đây là những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

Đại hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu để bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ mới gồm 6 đại biểu đương nhiên và 1 đại biểu dự khuyết.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc, đại diện đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Toàn thể Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100%.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, sôi nổi, Đại hội kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày./.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Văn nghệ chào mừng Đại hội

ThS. Nguyễn Tiến Dũng - Phòng Quản lý ĐT&BD điều hành phần chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Phòng Quản lý ĐT&BD điều hành phần chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

ThS. Nguyễn Phúc Hải, Phó trưởng phòng Quản lý khoa học, khảo thí và thư viện thông qua chương trình Đại hội.

ThS. Nguyễn Phúc Hải, Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học, khảo thí và thư viện thông qua chương trình Đại hội.

ThS. Phan Xuân Quý, Trưởng phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phân viện điều hành Đại hội.

ThS. Phan Xuân Quý, Trưởng phòng, Phòng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Phân viện trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 – 2028

ThS. Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn BP thông qua Báo cáo kiểm điểm BCH công đoàn

ThS. Trần Thị Mai, Phó Chủ tịch Công đoàn BP thông qua Báo cáo kiểm điểm BCH công đoàn

ThS. Nguyễn Thị Thùy Mai - Bí thư Đoàn Thanh niên Phân viện trình bày tham luận tại Đại hội.

ThS. Nguyễn Thị Thùy Mai – Bí thư Đoàn Thanh niên Phân viện trình bày tham luận tại Đại hội.

ThS. Trần Quang Bình - Phòng Quản trị trình bày tham luận tại Đại hội.

ThS. Trần Quang Bình – Phòng Quản trị trình bày tham luận tại Đại hội.

CN. Phạm Thanh Hà - Phòng Quản lý ĐT&BD trình bày tham luận tại Đại hội.

CN. Phạm Thanh Hà – Phòng Quản lý ĐT&BD trình bày tham luận tại Đại hội.

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu - Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên tặng bằng khen cho các công đoàn viên có thành tích cao trong năm 2022.

PGS. TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia và TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên tặng bằng khen cho các công đoàn viên có thành tích cao trong năm 2022.

Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phân viện nhiệm kì 2023-2028 ra mắt Đại hội.

TS. Tống Đăng Hưng – Phó Trưởng ban, Ban Quản lý bồi dưỡng, Phó Chủ tịch Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia và TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên tặng hoa Ban chấp hành Công đoàn bộ phận Phân viện nhiệm kì 2023-2028.

ThS. Nguyễn Thị Ngọc ,đại diện đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

ThS. Nguyễn Thị Ngọc, đại diện đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.