HỘI THẢO KHOA HỌC “Vai trò của Nhà nước đối với hội nhập và phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên”

Với vùng đất đầy tiềm năng, trong những năm qua Khu vực Tây Nguyên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế- xã hội. Tuy nhiên, hiện nay Tây Nguyên vẫn là khu vực kém phát triển hơn so với các khu vực khác trong cả nước, điều kiện kinh tế xã hội và đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh trên, việc phát huy vai trò của Nhà nước là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển bền vững và quá trình hội nhập của khu vực. Nhằm nâng cao nhận thức, đánh giá thực trạng và xác định vai trò của Nhà nước trong quá trình hội nhập, phát triển của khu vực, ngày 16 tháng 12 năm 2014 Phân viện Khu vực Tây Nguyên(Học viện Hành chính Quốc gia) đã tổ chức hội thảo khoa học, chủ đề “ Vai trò của Nhà nước đối với hội nhập và phát triển bền vững khu vực Tây Nguyên”. Tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học: NGƯT-TS. Nguyễn Ngọc Hiến- Nguyên thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyên Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; GS.TS Nguyễn Hữu Khiển, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Nguyên Giám đốc Phân viện Khu vực Tây Nguyên; TS. Nguyễn Đăng Quế- Giám đốc Phân viện Khu vực Tây Nguyên; các nhà Khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Tây Nguyên, các trường Chính trị trong khu vực, các nhà lãnh đạo, quản lý đại diện cho các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Vụ Địa phương 2, các Viện Nghiên cứu ở các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên. Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Nguyễn Đăng Quế khẳng định tầm quan trọng của quá trình hội nhập và vai trò của Nhà nước đối với quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước nói chung, khu vực Tây Nguyên nói riêng. Đồng thời mong muốn các nhà khoa học, đại diện chính quyền địa phương các tỉnh trong khu vực chia sẻ những nội dung về cơ hội, thách thức và giải pháp nhằm phát huy vai trò của Nhà nước đối với quá trình hội nhập, phát triển khu vực Tây Nguyên. Sáu tham luận được lựa chọn trình bày cùng với các ý kiến thảo luận tại hội thảo đã làm rõ thực trạng, thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của những yếu kém trong công tác Quản lý nhà nước đối với quá trình hội nhập và phát triển của khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo đại diện các Sở, ban, ngành các tỉnh trong khu vực đã sôi nổi thảo luận và chia sẻ chính kiến xoay quanh chủ đề hội thảo và đưa ra một số giải pháp trọng tâm nhằm phát huy vai trò, năng lực quản lý của Nhà nước nhằm thúc đẩy hội nhập và phát triển bền vững của khu vực. Tổng kết hội thảo, TS. Nguyễn Đăng Quế đánh giá cao giá trị khoa học của hội thảo, đồng thời đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học, sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với chủ đề hội thảo. Những chia sẻ của các nhà khoa học tại hội thảo có giá trị lý luận và thực tiễn cao, là một trong những cơ sở khoa học cho quá trình hoạch định chính sách phát triển cho khu vực Tây Nguyên, là tiền đề mở ra những nghiên cứu chuyên đề sâu hơn./. Một số hình ảnh tại hội thảo: H4

  CÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ CÁC LÃNH ĐẠO PHÂN VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

ĐẾN THAM DỰ HỘI THẢO

H3 NGƯT – TS. NGUYỄN NGỌC HIẾN

NGUYÊN GIÁM ĐỐC HVHCQG PHÁT BIỂU TẠI HỘI THẢO

H1

PSG.TS PHẠM NGỌC THANH ĐẠI HỌC KHXHNV BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO

H5

PGS.TS NGUYỄN HỮU KHIỂN  NGUYÊN PGĐ HVHC, GĐPVKVTN

BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI THẢO

Comments are closed.