Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 7/2023 tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2023 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 25/8/2023 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 7/2023 tại huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi Lễ có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện, Lãnh đạo các đơn vị tại Phân viện, giảng viên, cán bộ quản lý lớp và 81 học viên.

TS. Thiều Huy Thuật - Phó giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

Khóa Bồi dưỡng có thời lượng 80 tiết. Học viên sẽ nghiên cứu, học tập 08 chuyên đề và 02 chuyên đề báo cáo; sau đó đi thực tế, làm bài kiểm tra cuối khóa.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật nhấn mạnh công tác bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời khái quát những điểm nổi bật trong mục tiêu, nội dung chương trình của khóa bồi dưỡng. TS.Thiều Huy Thuật cũng mong muốn các học viên sẽ nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện, tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ tốt cho vị trí công tác, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực tại địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng quản lý ĐT,BD công bố quyết định mở lớp.

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý ĐT,BD công bố quyết định mở lớp.

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.