Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và lớp bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

     Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia, sáng ngày 21 tháng 5 năm 2021 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện theo hình thức trực tuyến.

     Tham dự buổi lễ có TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, 46 học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp và 31 học viên lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện.

     Tại buổi Lễ khai giảng, ThS. Lê Kim Loan – Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng đã thông qua các quyết định mở lớp. Theo quy định, học viên sẽ học tập, trao đổi, nghiên cứu các chuyên đề tương ứng với ngạch chuyên viên cao cấp và chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện, kết hợp với tổ chức đi nghiên cứu thực tế tại địa phương và làm bài kiểm tra kết thúc khóa học.

    Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Thiều Huy Thuật chào mừng tất cả các học viên đã tham gia khóa học, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chương trình bồi dưỡng đối với mục tiêu nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp và giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp huyện. Khóa bồi dưỡng sẽ góp phần cung cấp thêm kiến thức cần thiết về lãnh đạo, quản lý, hệ thống các kỹ năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh mới, trên cơ sở đó giúp học viên nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển năng lực tư duy, giải quyết vấn đề thực tiễn. Phó Giám đốc đề nghị các học viên cần có thái độ nghiêm túc, có tinh thần kỷ luật trong quá trình học tập, nghiên cứu để đạt kết quả tốt nhất.

     Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ThS. Lê Kim Loan - PTP Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố Quyết định mở lớp

ThS. Lê Kim Loan – PTP Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công bố Quyết định mở lớp

TS. Thiều Huy Thuật - Phó Giám đốc Phân viện HVHCHQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc Phân viện HVHCHQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.