Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 1/2024 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 22/3/2024 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương khóa 1/2024 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự buổi Lễ có TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân viện, Lãnh đạo các đơn vị tại Phân viện, giảng viên, cán bộ quản lý lớp và 85 học viên.

Tại lớp Bồi dưỡng, các học viên sẽ được học 20 chuyên đề giảng dạy và 06 chuyên đề báo cáo, được bố trí thành 02 phần: Phần I về Kiến thức chung và phần II về các kỹ năng. Cuối khóa các học viên đủ điều kiện thực hiện 2 bài kiểm tra trắc nghiệm, 1 bài tiểu luận tình huống quản lý nhà nước.

Phát biểu khai giảng tại buổi Lễ, TS. Thiều Huy Thuật nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng trong việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bối cảnh cải cách hành chính, hội nhập quốc tế. TS. Thiều Huy Thuật cũng mong muốn với sự hỗ trợ của các giảng viên, các bộ phận chức năng tại Phân viện, các học viên sẽ nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện, tích cực học tập, nghiên cứu để hoàn thành khóa học với kết quả tốt nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công việc tại nơi công tác.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng QLĐT&BD, Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên công bố Quyết định mở lớp

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng QLĐT&BD, Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên công bố Quyết định mở lớp

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Nguyễn Đào Xuân

Comments are closed.