Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (khóa 2) tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 15 tháng 3 năm 2024, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương khóa 2 năm 2024 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ khai giảng, về phía Học viện Hành chính Quốc gia có TS. Thiều Huy Thuật – Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, giảng viên và cán bộ quản lý lớp cùng 94 học viên của lớp Bồi dưỡng.

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên  phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

TS. Thiều Huy Thuật, Quyền Giám đốc Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Thiều Huy Thuật nhấn mạnh công tác bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời khái quát những điểm nổi bật trong mục tiêu, nội dung chương trình của lớp bồi dưỡng. TS. Thiều Huy Thuật cũng mong muốn các học viên sẽ nghiêm túc thực hiện các quy chế của Học viện; tích cực nghiên cứu, lĩnh hội và vận dụng sáng tạo kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ tốt cho vị trí công tác.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Chuyên viên, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng công bố quyết định mở lớp.

ThS. Nguyễn Tiến Dũng – Chuyên viên, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng công bố quyết định mở lớp.

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Đặng Thị Việt Hà

Comments are closed.