Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa 2/2024 tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2024 của Học viện Hành chính Quốc gia, ngày 29 tháng 3 năm 2024, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên trang trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với ngạch chuyên viên và tương đương khóa 2/2024 theo hình thức trực tuyến.

Tham dự Lễ khai giảng, về phía Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên có TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Phân viện, giảng viên, cán bộ quản lý lớp cùng 78 học viên của lớp Bồi dưỡng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Lê Văn Từ nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. TS. Lê Văn Từ hoan nghênh các học viên đã tham gia khóa học, bày tỏ sự tin tưởng rằng, với tâm thế cầu thị, các học viên sẽ cùng nhau nỗ lực, nghiêm túc học tập, cập nhật và vận dụng sáng tạo những kiến thức được tiếp thu trong khóa bồi dưỡng vào quá trình thực thi nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên phát biểu khai giảng lớp học.

ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang – Chuyên viên, phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố quyết định mở lớp.

ThS. Hồ Thị Huyền Trang – Chuyên viên, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên công bố quyết định mở lớp.

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Toàn cảnh buổi Lễ

Đặng Thị Việt Hà

Comments are closed.