LỊCH HỌC CÁC LỚP MỞ TẠI PHÂN VIỆN KHU VỰC TÂY NGUYÊN

I. CÁC LỚP ĐẠI HỌC HÀNH CHÍNH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

*File:  Lịch học tổng hợp hoc kỳ VII,VIII & IX lớp KH11-TC85

 *File: Lịch học tổng hợp học kỳ IV, V, lớp KH12-TC95

  *File: Lịch học tổng hợp học kỳ I , II, lớp KH13-TC107

***Lưu ý: Các bạn nhớ tải file về  máy cá nhân mình để xem chúc các bạn  thành  công…!

II. CÁC LỚP CAO HỌC QUẢN LÝ CÔNG,& TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG, 

*File: Lịch giảng và học tập lớp cao hoc HC18.TN12 CNQLC

III. CÁC LỚP CAO HỌC ĐÀO TẠO LIÊN KẾT NGÀNH , XÂY DỰNG ĐẢNG & QUẢN LÝ XÃ HỘI

*File:  Lịch giảng và học tập lớp cao hoc QLXH

IV. CÁC LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

*File:  Lịch giảng và học tập lớp CVCC 2014

*File: Lịch giảng và học tập lớp CVC khóa II, 2014

V. CÁC LỚP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY CỬ TUYỂN TÂY NGUYÊN

*File:  Lich học tổng hợp lớp cử tuyển KCT1-TN

*File: Lich học kỳ 7 lớp cử tuyển KCT1-TN

File: Lịch học lớp ĐHCQ hệ cử tuyển khóa 2 (KCT2) HKI (2014-2015) tại Tây Nguyên

***Lưu ý: Các bạn nhớ tải file về  máy cá nhân mình để xem chúc các bạn  thành  công…!

VI. CÁC LỚP CAO HỌC QUẢN LÝ CÔNG, LUẬT HIẾN PHÁP & LUẬT HÀNH CHÍNH 

file: lịch giảng và học của 2 lớp CAO HỌC HC19.TN10 và LH1.TN2 (HỌC KỲ I 2015)

***Lưu ý: Các bạn nhớ tải file về  máy cá nhân mình để xem chúc các bạn  thành  công…!

 

 

Comments are closed.