Phối hợp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, Chuyên viên chính, Chuyên viên cao cấp và kỹ năng hành chính năm 2017 với Phân viện khu vực Tây Nguyên

 

CV 153_1

CV 153_2

Comments are closed.