Tổ chức đánh giá luận văn Thạc sĩ các chuyên ngành đào tạo cho các lớp cao học tại Phân viện Học viện Hành chính quốc gia khu vực Tây Nguyên

Thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học của Học viện Hành chính Quốc gia, trong 02 ngày (từ ngày 20/01 đến hết ngày 21/01/2024), Ban Quản lý đào tạo phối hợp với Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên đã tổ chức thành công các Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học chuyên ngành Quản lý công (HC26.TN3; HC26.TN7), Quản lý kinh tế (KT3.TN3), Luật Hiến pháp và Luật Hành chính (LH8.TN5).

Tham gia Hội đồng đánh giá luận văn có các giảng viên, các nhà khoa học đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Công đoàn; Phân hiệu trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk và một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Sau quá trình làm việc trách nhiệm, khách quan, công tâm của Hội đồng và sự nỗ lực của các học viên, 21 học viên đã bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ với kết quả được Hội đồng đánh giá cao.

Sự thành công của đợt đánh giá luận văn thạc sĩ tiếp tục thể hiện sự đóng góp của Học viện Hành chính Quốc gia vào quá trình xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực Tây Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của khu vực.

Một vài hình ảnh tiêu biểu:

TS. Thiều Huy Thuật - Phó giám đốc phụ trách Phân viện nhận xét luận văn của Học viên

TS. Thiều Huy Thuật – Phó Giám đốc phụ trách Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên nhận xét luận văn của Học viên

TS. Lê Văn Từ - Trưởng phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nhận xét luận văn của học viên

TS. Lê Văn Từ – Trưởng phòng, Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng, Phân viện HVHCQG KV Tây Nguyên nhận xét luận văn của học viên

TS. Hoàng Ngọc Âu, Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

TS. Hoàng Ngọc Âu, Học viện Hành chính Quốc gia nhận xét luận văn của học viên

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Các thành viên Hội đồng chúc mừng các học viên đã bảo vệ thành công luận văn

Nguyễn Thị Ngọc

Comments are closed.