LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 10/4/2018 10h00 Nguyễn Võ Uy Phong NCS K14 Phòng 204 x 9/4/2018 16h00 Nguyễn Huy Hoàng NCSK12 Phòng 204...