LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 25/5/2017 14h00 Nguyễn Toàn Thắng NCS K10 Phòng họp D x 20/5/2017 16h30 Kiều Quỳnh Anh NCS K11 Phòng 20...