LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  17/7/2017 17h00 Quách Ngọc Dũng NCS K11  Phòng họp B  x  12/7/2017 15h00 Phạm Đức Toàn NCS K14 Phòng h...