LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  23/11/2017 9h00 Phouvanh Siphomthavinoun  NCS K14 Phòng 402 x x 23/11/2017 9h00 Thiều Thị Thu Hương NC...