LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 27/9/2017 9h00 Lê Hồng Hạnh NCSK8 Phòng 204 x 22/9/2017 14h00 Phạm Thị Tuyết Minh NCSK13 VP Khoa XH x 2...