LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở 16/10/2018 8h00 Nguyễn Đình Thái NCS K12 Phòng họp D x 11/10/2018 14h00 Nguyễn Văn Phong NCS K12 Phòng ...