ư

Mẫu văn bản

1. Giấy giới thiệu 2. Mẫu giấy xác nhận sau bảo vệ 3. Bản giải trình bổ sung sửa chữa luận văn 4. Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn 5. đơn đề nghị gia hạn thực hiện luận văn 6.Lý lịch khoa học 7. Mẫ...

DANH MỤC LUẬN VĂN CÁC KHÓA CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG (TÊN CŨ: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) KHÓA 1: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 1 KHÓA 2: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 2 KHÓA 3: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 3 KHÓA 4: Ten de tai LV ...
tải xuống (1)

Danh mục luận văn các khóa cao học đã bảo vệ

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỒNGCHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Danh mục luận văn khoá 17 Danh mục luận văn khoá 5 Danh mục luận văn khoá 16 Danh mục luậ...