DANH MỤC LUẬN VĂN CÁC KHÓA CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG (TÊN CŨ: QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CÔNG) KHÓA 1: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 1 KHÓA 2: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 2 KHÓA 3: Ten de tai LV THS QLHCC Khoa 3 KHÓA 4: Ten de tai LV ...
tải xuống (1)

Hướng dẫn thực hiện luận văn

1. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN 2. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY LUẬN VĂN VÀ TÓM TẮT LUẬN VĂN THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP LUẬN VĂN THẠC SĨ TẠI THƯ VIỆN 3. BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN...
tải xuống (1)

Danh mục luận văn các khóa cao học đã bảo vệ

  CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỒNGCHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Danh mục luận văn khoá 17 Danh mục luận văn khoá 5 Danh mục luận văn khoá 16 Danh mục luậ...
ư

Mẫu văn bản

Giấy-giới-thiệu Giay-xac-nhan BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC BỔ SUNG, SỬA CHỮA LUẬN VĂN BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LUẬN VĂN Đơn đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn LÝ LỊCH KHOA HỌC Mẫu-đề-nghị-đổi-tê...