MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO NGHIÊN CỨU SINH

MẪU ĐƠN 1. Đơn xin bảo vệ đề cương chi tiết 2. Don xin bao ve tieu luan tong quan 3. Don bao ve Chuyen de 4. Đon xin bao ve luan an cap CS 5. Don xin BV luan an cap Học vien 6. Đơn xin điều chỉnh đề ...

MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH

ĐỐI VỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC Lý lịch khoa học Thư giới thiệu VB đồng ý hướng dẫn NCS của nhà khoa học   ĐỐI VỚI THÍ SINH DỰ XÉT TUYỂN Ban cam ket Ban cam ket (Đề án 911) Công văn giới thiệu (Đề án 9...

MẪU VĂN BẢN DÀNH CHO NHÀ KHOA HỌC

Mau nhan xet tom tat của đơn vị khoa học Mau nhan xet tom tat của nhà khoa học Mâu NX luận an cap HV Mẫu NX luan an cua NHD Nhan xet cap CS Nhận xét phản biện độc lập