LỊCH BẢO VỆ CÁC CẤP CỦA NGHIÊN CỨU SINH

Ngày Thời gian Họ và tên đệm Tên Khóa Địa điểm BẢO VỆ Đề cương Tiểu luận TQ Chuyên đề Cấp Cơ sở  07/12/2020 15h00 Nguyễn Thùy Linh NCS K12 Phòng họp D  x  04/12/2020 9h00 Trần Thị Ngọc Quyên NCS K12 ...