5

Chương trình giao lưu giới thiệu tác giả, tác phẩm

(napa.vn) – Sáng ngày 16/5/2024, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ và Thư viện, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu tác giả, tác phẩm với chủ đề “Sách trong tiế...